DIY 手袋系列

$32.00
免稅

普通版

A:散紙包-36片裝

Size:15*9cm

B:Shoulder Bag-89片裝

20*15cm

C:大手袋-119片裝

24*18cm

簡單版

D:散紙包-26片裝

E:Shoulder Bag-82片裝

F:大手袋-104片裝

特色:可以自行配搭手袋顏色樣子, 令到小朋友動手又動腦,自己製作一個獨一無二既隨身物品.

實用又好睇,真真正正可以用黎玩既手袋仔,得閒可以變換下造型款色,可以循環拆卸再組裝.

款式
數量